Privacy- en cookiepolicy

Valkvoorthuis.nl is onderdeel van Valk Versmarkt B.V. en verwerkt dagelijks informatie over personen. Indien u gebruik maakt van diensten die Valkvoorthuis.nl biedt verwerken wij (mogelijk) ook persoonsgegevens van u. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel en hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen. Daarnaast treft u ook overige relevante informatie in het kader van persoonsgegevens aan.

Wij vinden uw privacy belangrijk. Wij verwerken uw persoonsgegevens daarom op een zorgvuldige wijze en houden ons daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Waarom verwerkt Valkvoorthuis.nl persoonsgegevens?

Valkvoorthuis.nl verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doelen. Wij hebben gegevens van je nodig om je van dienst te kunnen zijn. Dat is het geval bij:

 • Het verzenden van nieuwsbrieven
 • Het verwerken van jouw reacties, vragen, klachten over ons
 • Het terugstorten van het aankoopbedrag wanneer je aankopen retourneert

Wij vinden het belangrijk je een goede service te verlenen. Dat is in jouw en ons belang. Daarvoor gebruiken we jouw gegevens voor bijvoorbeeld:

 • (Markt-) onderzoeken waar je aan deelneemt als je daarvoor toestemming geeft
 • Het verbeteren van onze dienstverlening, waaronder het gebruiksgemak van de website
 • Fraudepreventie
We zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens aan andere organisaties door te geven of te bewaren. Dit geldt bijvoorbeeld voor:
 • Administratiegegevens voor de Belastingdienst
 • Een gerechtelijk bevel of vonnis
En soms heb je ons toestemming gegeven om jouw gegevens te gebruiken. Dit geldt voor:
 • Abonneren op de nieuwsbrief
 • Meedoen aan een onderzoek

Aanvaarding verwerking van persoonsgegevens

Door registratie voor-, of door gebruik te maken van, onze producten of diensten bevestigt u dat u kennis heeft genomen van de inhoud van de Privacyverklaring en dat u akkoord bent met de wijze van verwerking van persoonsgegevens door Valkwij.nl zoals in de Privacyverklaring is beschreven.

In die situaties waar Valkvoorthuis.nl vanuit toepasselijke privacywet- en regelgeving verplicht is om voor de verwerking van uw persoonsgegevens expliciet toestemming te vragen en u deze toestemming verstrekt, aanvaardt u eveneens akkoord te gaan met hetgeen in deze Privacyverklaring is beschreven.

Aard, doel en grondslag van de verwerkingen van persoonsgegevens

Valkvoorthuis.nl verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke verwerkingen voor welke doeleinden plaatsvinden.

Contactverzoeken, beoordelingen, klachten en commentaar

Indien u met ons contact op wenst te nemen omdat u een vraag, klacht of andere mededeling hebt over onze dienstverlening of onze website, zullen wij uw contactgegevens vragen zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Indien u een online review of klacht plaatst op onze website of op sociale media kanalen over onze dienstverlening ontvangen wij deze via het daarvoor gebruikte kanaal. Wij kunnen deze informatie gebruiken om met u in contact te treden over uw klacht of commentaar of onze dienstverlening te verbeteren.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang (verbetering diensten en klachtenbeleid) om deze gegevens te verwerken. Door contactverzoeken of het achterlaten van uw gegevens via de contactformulier(en), website etc. verleent u ons toestemming om met u contact op te nemen.

Nieuwsbrief en mailingen

Indien u gebruik maakt van onze diensten kunt u zich tevens aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Via onze nieuwsbrieven houden wij u door middel van gepersonaliseerde e-mails op de hoogte van exclusieve aanbiedingen en serviceberichten. Als u zich wilt aanmelden voor onze nieuwsbrief, verzamelen wij uw titel, naam, geboortedatum en e-mailadres zodat wij u de nieuwsbrief kunnen toesturen. Ook registreren wij het tijdstip waarop u zich voor de nieuwsbrief hebt aangemeld. Wij maken gebruik van uw toestemming om deze gegevens te verwerken.

(Direct) Marketing

Om aanbiedingen te doen in het verlengde van onze dienstverlening en die u interesseren verzamelen wij informatie over personen indien u onze website bezoekt, zoals demografische gegevens. Dit doen wij door middel van het plaatsen van cookies. Wij kunnen informatie over u verzamelen via derden, waaronder informatie van onze partners en sociale mediasites overeenkomstig uw instellingen op dergelijke websites.

Sociale media

Valkvoorthuis.nl is op verschillende sociale media te vinden, zoals op Facebook en Instagram.Valkvoorthuis.nl gebruikt social media plugins op haar website. Wanneer u op één van deze knoppen klikt en u zich registreert met uw social media account, verleent u toestemming voor het plaatsen van cookies en wordt informatie (naam, geslacht, woonplaats, geboortedatum, profiel) met ons gedeeld.

Contantenlijst

Valkvoorthuis.nl houdt een contantenlijst bij tegen fraude en wanbetaling. Valkvoorthuis.nl heeft daarom een gerechtvaardigd belang voor deze gegevensverwerking.

Op basis van dit beleid kan 0Valkvoorthuis.nl in uitzonderlijke gevallen besluiten om een klant voorwaarden aan betalingsmethoden te stellen. Dit kan bijvoorbeeld in het geval van het plegen van fraude.

Valkvoorthuis.nl hanteert een strikt en zorgvuldig beleid rond de gegevensverwerking en de gegevensbeveiliging van de contantenlijst. De normale privacyrechten van een betrokkene zijn hierop onverkort van toepassing.

 

Verstrekken en delen van uw gegevens met derde partijen

Doorgifte van uw persoonsgegevens

Voor het kunnen leveren van bepaalde diensten en om aan het verwachte niveau van service te kunnen voldoen, kunnen we uw persoonlijke informatie delen binnen Valkvoorthuis.nl, met onze dienstverleners en andere derden. Wij dragen er zorg voor dat het delen van gegevens alleen plaatsvindt indien de derde de gegevens verwerkt op basis van onze instructies, voldoende passende (beveiligings)maatregelen neemt en ons garandeert zich te houden aan de geldende privacy wet- en regelgeving. Hieronder treft u een overzicht van (de categorieën) ontvangers aan.

Valkvoorthuis.nl

Bedrijven die behoren tot of gelieerd zijn met Valkvoorthuis.nl en die uw gegevens nodig hebben om de gekozen services correct te kunnen verstrekken. Het enige doel van deze overdracht is het vermogen om correct services aan u te kunnen verstrekken.

Dienstverleners

We zijn afhankelijk van derden als IT-dienstverleners, software-onderhoudspartijen om namens ons diensten en producten te leveren en kunnen uw persoonlijke informatie met hen delen als dat passend isWe kunnen ook dienstverleners gebruiken om nieuws te communiceren en promotie- en transactiemateriaal aan u te verschaffen namens ons, waaronder gepersonaliseerde online reclame in naleving met uw voorkeuren en toepasbare wetgeving.

Overig

Valkvoorthuis.nl kan persoonlijke informatie delen om:

 • geldende wet- en regelgeving na te leven;
 • te reageren op overheidsverzoeken of gerechtelijke bevelen;
 • geldige wettelijke procedures na te leven;
 • de rechten, privacy, veiligheid of het eigendom van Valkvoorthuis.nl te borgen;
 • de voorwaarden van onze diensten af te dwingen;
 • te reageren op een noodgeval.

Doorgifte persoonsgegevens buiten de EER

Valkvoorthuis.nl kan persoonsgegevens doorgeven vanuit Nederland naar het buitenland. Wanneer persoonsgegevens door ons buiten de EER worden verwerkt, zullen we zorgen voor een passend niveau van bescherming van de overgedragen gegevens. We vereisen dat serviceproviders en andere dienstverleners passende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens te garanderen.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren of als u ons toestemming heeft gegeven om gegevens langer te bewaren. In dit laatste geval heeft u altijd de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken.

Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze producten en/of diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen, tenzij de wetgeving ons dat verbiedt.

Het door u aangemaakte Valkvoorthuis.nl account wordt na een inactieve periode van vijf jaar verwijderd.

 

Cookie beleid

Valkvoorthuis.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek op een website wordt opgeslagen op het device (elektronisch apparaat) van de bezoeker. Cookies hebben als doel om informatie over iemand, de website of statistieken te verzamelen. Sommige cookies hebben daarnaast tot doel om de gebruikerservaringen van de website te verbeteren.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die bij uw bezoek op de website worden meegestuurd aan de browser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Safari) op het door u gebruikte randapparaat. Het randapparaat kan uw computer, laptop, tablet en/of smartphone zijn. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website weer meesturen, zodat u als gast steeds makkelijk gebruik kunt maken van de website. In uw internetbrowser kunt u altijd cookies wijzigen, accepteren of verwijderen. Hoe u dit kunt instellen kunt u terugvinden via de 'Help' functie in uw browser. Overigens kunnen de cookies die toegevoegd worden in de browser op het door u gebruikte randapparatuur of de bestanden die opgeslagen staan op het door u gebruikte apparaat niet beschadigen.

Typen cookies

We maken onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken. Niet-functionele cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw zicht veld. Deze stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren. We kunnen hierdoor bijvoorbeeld meten hoe vaak onze website wordt gebruikt en naar welke informatie bezoekers op zoek zijn. Wij vragen altijd uw toestemming voor het vragen van niet-functionele cookies. Wij maken gebruik van de volgende niet-functionele cookies:

Analytische cookies - met analytische cookies verzamelen wij statistieken over het gebruik van de website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kan de website worden verbeterd in het voordeel van de gebruikers. Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:

 • het IP-adres, welke wordt gemaskeerd conform de richtlijnen van de privacywet- en regelgeving;
 • technische kenmerken, zoals de browser die u gebruikt;
 • vanaf welke pagina u op de webwinkel bent gekomen;
 • welke internetpagina’s u bezoekt.

Advertentiecookies - wij maken gebruik van advertentiecookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen en om de effectiviteit van een reclamecampagne te meten. De advertentiecookies zijn nodig om de advertenties daadwerkelijk te kunnen tonen.

Social - cookies waarmee de inhoud van de Valkvoorthuis.nl websites op sociale media kan worden gedeeld, zoals Instagram, Facebook, Google + Linkedin en Youtube. Wij hebben geen invloed op de cookies die Social Media plaatsen en de data die zij verzamelen.

Marketing - cookies waarmee wij relevante op maat gemaakte inhoud kunnen aanbieden. U kunt denken aan relevante aanbiedingen en informatie over onze services en diensten. Dit doen wij op basis van geanonimiseerde gegevens over surf-, zoek- en koopgedrag, via onze eigen kanalen en die van derden. Indien u deze cookies uitschakelt krijgt u nog steeds advertenties te zien, echter minder relevant. Deze cookies geven daarnaast inzicht in de effectiviteit van advertenties.

Overig - cookies die niet van toepassing zijn op de bovenstaande categorieën, zoals cookies die helpen bij het optimaliseren van de gebruiksvriendelijkheid van de website. Deze cookies onthouden o.a. voorkeuren en interesses. Hierbij kunt u denken aan gewenste betaalmethode.

Cookies blokkeren en verwijderen

Indien u niet wilt dat onze website cookies op uw computer kan opslaan, kunt u dat aangeven in de cookiemelding die u te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website. Heeft u onze cookies al eerder geaccepteerd? Dan krijgt u deze melding niet meer te zien en dient u de cookies (indien gewenst) zelf te verwijderen. U kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen. Houd er rekening mee dat bepaalde functionaliteiten op de website mogelijk niet of slechts gedeeltelijk werken indien u de cookies uitschakelt.

Gebruikte cookies door derden

Valkvoorthuis.nl maakt gebruik van diensten van de hieronder genoemde derden partijen. Deze partijen kunnen tijdens het gebruik van hun diensten ook cookies op uw device opslaan.Valkvoorthuis.nl gebruikt ten tijde van deze versie van de Privacyverklaring:

 • Cookiebar
 • Facebook
 • Google Analytics
 • Google Tag Manager
 • Hotjar
 • Shopcommerce

Google Analytics

Valkvoorthuis.nl maakt gebruik van Google Analytics. Het laatste deel van het IP-adres van de bezoeker van de website wordt gemaskeerd. Wij delen wij geen andere gegevens met Google via Google Analytics.

Beveiliging en maatregelen

Wij hanteren een hoog niveau van beveiliging van gastgegevens. Gegevens van gasten worden versleuteld opgeslagen. Toegang tot gegevens door medewerkers vanValkvoorthuis.nl geschiedt op basis van noodzakelijkheid gegeven de functie van de betreffende medewerkers (Need to know principe). Valkvoorthuis.nl toetst periodiek de beveiliging van haar gegevensverwerkingen en onderliggende IT systemen. In geval van uitbesteding van gegevensverwerkende processen aan derde partijen maken wij met deze partijen afspraken over adequate beveiliging van de persoonsgegevens. De getroffen maatregelen zijn in lijn met geldende privacy wet- en regelgeving. Absolute (100%) beveiliging van persoonsgegevens kan echter niet worden gegarandeerd. Als er ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen toch een beveiligingsincident plaatsvindt, zullen wij maatregelen treffen om de gevolgen voor uw privacy zoveel mogelijk te beperken.

Aansprakelijkheid

Gelet op het hiervoor onder (''Beveiliging en maatregelen'') vermelde kan Valkvoorthuis.nl niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk worden gehouden voor ongeoorloofde, onbevoegde of ongewilde verwerking en/of toegang tot persoonsgegevens die niet aan Valkvoorthuis.nl kan worden toegerekend. Tevens zijn wij niet verantwoordelijk voor de handelingen of nalaten door derde(n) waarmee wij samenwerken of waarnaar wij op onze website(s) of anderszins verwijzen. De desbetreffende derden vallen niet onder deze Privacyverklaring en wij raden dan ook aan om de privacyverklaringen van deze derde partijen op de websites zorgvuldig te lezen. In al de hiervoor genoemde gevallen accepteert Valkvoorthuis.nl geen aansprakelijkheid en bestaat er geen recht op schadevergoeding, nakoming of enige andere aanspraak jegens Valkvoorthuis.nl.

Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat.Valkvoorthuis.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

 

Uw rechten

Als bezoeker van onze website kunt u een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar, beperking of overdracht van de persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om een verleende toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

Recht op inzage

U hebt het recht om aanValkvoorthuis.nl te vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Als wij gegevens van u verwerken hebt u het recht om inzage te krijgen in de betreffende persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerking, eventuele bronnen of ontvangers van deze persoonsgegevens en de bewaartermijn.

Recht op rectificatie

Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kunt u een verzoek indienen om dit te corrigeren.

Recht op verwijdering

U kunt ons verzoeken om door ons verzamelde persoonsgegevens van u te verwijderen in de volgende gevallen:

 • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verzameld of anderszins verwerkt;
 • indien de toestemming op basis waarvan de verwerking geschiedt door u is ingetrokken;
 • de persoonsgegevens worden door ons onrechtmatig verwerkt;
 • wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;
 • wij hebben uw gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten verzameld.

Recht op beperking

Als u een onjuistheid in uw persoonsgegevens hebt gemeld bij ons of als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zolang we uw verzoek in behandeling hebben. U kunt ons ook om beperking van de verwerking verzoeken als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden en u deze nodig hebt voor een rechtsvordering.

Recht op overdraagbaarheid

Indien de verwerking plaatsvindt op basis van uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht, kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Ook kunt u ons vragen deze gegevens rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw persoonsgegevens hebben aangemaakt of als wij uw persoonsgegevens gebruiken voor directe marketingdoeleinden.

Uitoefenen rechten

Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kan dit alleen door een e-mail te zenden aan het e-mailadres: info@valkvoorthuis.nl. Uw verzoek dient aan de wettelijke vereisten te voldoen. Wij kunnen verlangen dat u zich identificeert voordat we een verzoek in behandeling nemen.Valkvoorthuis.nl zal u binnen vier weken informeren over haar besluit, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog meer tijd nodig hebben.

Houd er rekening mee dat Valkvoorthuis.nl onder omstandigheden of op basis van de toepasselijke (privacy) wet- en regelgeving geheel of gedeeltelijk kan weigeren aan uw verzoek te voldoen.

 

Contact en identificatie

Voor overige vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met Valkvoorthuis.nl. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en om welk verzoek het gaat zodat wij binnen de daarvoor geldende termijnen kunnen reageren. Desgewenst kunt u ook een klachtenprocedure starten bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van uw klacht en kan besluiten om de klacht verder in behandeling te nemen.

Voor vragen over deze Privacyverklaring kunt u opnemen met:

Valkvoorthuis.nl
Veurseweg 214
2252 AH Voorschoten
E-mail: info@valkvoorthuis.nl

Wijziging van de Privacyverklaring

Valkvoorthuis.nl kan wijzigingen aanbrengen in de Privacyverklaring. Wijzigingen van de Privacyverklaring zullen direct via de website worden vermeld en zijn onmiddellijk, integraal en onverkort van toepassing op het privacy beleid van Valkvoorthuis.nl. Valkvoorthuis.nl raadt daarom aan om regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de Privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland.

 

Versie juni 2022